مراسم بزرگداشت «علامه بیتوشى» از مفاخر شهرستان سردشت نیمه دوم شهریور برگزار می شود

جلسه هماهنگى و برنامه ریزى چگونگى بزرگداشت علامه بیتوشى و محورهاى فراخوان و شکل و زمان اجرایى برگزار شد
این جلسه با حضورحاج ماموستا واوى امام جمعه موقت سردشت و به نمایندگى از روحانیت معزز شهرستان ، دکتر عبدالسلام امامى از نوادگان علامه بیتوشى وبه نمایندگى از جامعه علمى ، ماموستا هیرش بیتوشى (صالح زاده) به نمایندگى از اهالى فرهنگ وادب ،کاوه حیاک رئیس فرهنگ وارشاد اسلامى سردشت و آقایان خضر عزیزى و خالد اسماعیل زاده به نمایندگى دانشگاه ازاد اسلامى در محل اتاق اداره رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامى برگزار گردید.
در این جلسه مقرر شد بزرگداشت در نیمه دوم شهریور و در قالب چندین محور که بزودى فراخوان آن منتشر مى گردد برگزار شود.
شایان ذکر است علامه بیتوشی یکی از عالمان و ادبیان ادبیات عربی و علوم قرآنی اهل روستای بیتوش از روستاهای دهستان آلان سردشت است که در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری قمری می زیستند .