- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

علاقمندی ، احترام متقابل و گذشت از مهمترین ارکان درشیرین سازی زندگی هستند .

با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان طرح شیرین سازی زندگی با حضور حجه الاسلام والمسلمین گیوی نهاوندی دراستان کرمان انجام شد.
برگزاری بیش از شانزده کارگاه آموزشی با موضوع تحکیم بنیان خانواده علاوه برشهرکرمان درشهرهای فهرج ریگان نرماشیر و بم برگزار گردید این مناطق ازجهت آسیب های اجتماعی و آمارطلاق و طلاق های عاطفی از سطح بالاتری برخوردار است .
حجه الاسلام والمسلمین آقای گیوی همچنین در برنامه صبحگاهی صداوسیمای مرکز کرمان نیز شرکت کردند و به سوالات مجری برنامه پاسخ دادند.
وی همچنین با حضور درسه جلسه و کارگاه آموزشی با حضور مربیان پرورشی فرهنگیان و اولیای دانش آموزان در کرمان و به همت آموزش و پرورش استان شرکت و ضمن ارائه مباحث خود به پرسشهای حاضرین پاسخ دادند.
حجه الاسلام گیوی استاد حوزه و دانشگاه همچنین در یک نشست ویژه با حضور کارمندان دولت و خانواده های آنها در محل استانداری کرمان شرکت کردند .
تمامی جلسات با استقبال عمومی همراه بوده است .