- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

عفاف و حجاب (شهرستان آستارا)

 1- ساماندهی تبلیغات محیطی(نصب بنرها) و عدم تبلیغ اشخاص با پوشش نامناسب و کالاهای خارجی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، نیروی انتظامی و اتاق اصناف
2- فعال سازی هر چه بهتر دبیرخانه و تعقیب مصوبات و متعاقب آن گزارش کار با همکاری اعضاء توسط دبیر شورا

3- ایجاد فروشگاه عرضه پوشاک و البسه با مد اسلامی با همکاری شهرداری، اتاق اصناف وکارگروه عفاف و حجاب

4- ایجاد کارگروههای تخصصی وابسته به شورای فرهنگ عمومی فراخور نیاز از جمله کارگروه فنی و پژوهشی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا به منظور نیاز سنجی فرهنگی و استخراج دستور جلسه با مسئولیت دبیر شورا

5- کاهش مکاسب فرهنگی از جمله قلیان سراها و رشد منفی آن با همکاری مرجع قضایی، نیروی انتظامی و اتاق اصناف با (مسئولیت نیروی انتظامی یا اتاق اصناف)

6- ایجاد وحدت و انسجام دهی در مردم توسط نشریات محلی و سایت های مجازی و خارج از هر گونه تشویش و تکدر افکار عمومی به مسئولیت اداره فرهنگ ارشاد اسلامی

7- تحکیم بنیاد خانواده و کاهش آمار طلاق با تشکیل کارگروه خانواده به مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی و همکاری دستگاههای ذیربط مانند ثبت احوال

8- پیگیری و ارائه گزارش منظم در خصوص اقامه نماز در ادارات و نهادها توسط رئیس اقامه نماز شهرستان در فرمانداری

تمهید و هماهنگی لازم در ممانعت از توزیع هر گونه آگهی در مجالس ترحیم توسط هیئت امنای مساجد و کانون مداحان زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی

10-معرفی رابطین فرهنگی عفاف و حجاب از طرف ادارات، نهادها و بانک ها به دبیرخانه شورا مستقر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حداکثر تا یک هفته پس از وصول مکاتبه به دبیرخانه