- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

سياست‌هاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبت‌هاي مذهبي

مصوب جلسه 603مورخ 11/2/86 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

       شورای عالی انقلاب فرهنگي در جلسه 603 مورخ 11/2/86 سياست‌هاي سامان‌دهي شئون فرهنگي در مناسبت‌هاي مذهبي را به شرح ذيل تصويب كرد:

 

مقدمه

نهضت حسيني(ع) و حماسة عاشورا، تجديد حيات اسلامي و اوج و قلة تاريخي مقابله با ستم و ستمگر و احياي حق‌طلبي و عدالت‌خواهي است كه همان روح فرهنگ تشيع است. اين واقعة عظيم همواره چون مشعلي فرا راه شيعه، مسلمان‌ها بلكه بشريت در عرصة مواجهة با الحاد، استبداد و استكبار بوده است. بدين سبب هميشه اين سرمايه بزرگ و سترگ، در معرض آسيب تحريفات نظري و انحرافات رفتاري بوده است. در روزگار ما نيز آفات و انحرافاتي كه ماية وهن اين حماسة‌ عظيم است در زمينة مراسم تعزيت و مجالس سوگواري، رخ داده و موجب نگراني علما، فرهيختگان و ارادتمندان سيدالشهداء(ع) گشته است.

پديده‌هاي ناشايست و ناخوشايندي از قبيل:

الف ) ارتكاب حركات خلاف موازين شرعي و مخالف جوهر ديني و قدسي حماسة عاشورا

ب ) تظاهر به رفتارهاي موهن و غيرمعقول و نامناسب با روح عقلاني و حماسي نهضت حسيني (ع) همچون «قمه زني»

ج ) استفاده از تصاوير، شمايل و نشانه‌هاي غيرواقعي ائمه و اوليا(ع) و چاپ گستردة آنها كه خلاف قداست وحرمت معصومين و شأن عزاداري آنها است.

د ) ذكر اكاذيب و نسبت مطالب خلاف واقع به ساحت اهل بيت پيامبر اعظم (ص) و به ويژه ياران و خاندان حضرت سيدالشهداء و خواندن نوحه‌ها و آوازها و اجراي موسيقي‌هاي مبتذل و خلاف شئون كه باعث مخدوش شدن فضاي فكري حماسي و جنبه‌هاي حزن‌انگيزي و عبرت‌آموزي محرم شده و به اين مراسم مقدس جنبة تفنني و تفريحي بخشيده و سبب از بين بردن خاصيت و خصلت آييني مبتني بر هويت ايراني و اسلامي آن مي‌گردد.

بنا به مراتب فوق، سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي ذيل تبيين و معرفي مي‌شوند.

 

فصل اول ـ سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي

1)غنا بخشي فكري و محتوايي مجالس و مراسم سوگواري در جهت ارتقا و تعميق بصيرت و معرفت اقشار و آحاد جامعه دربارة فلسفه، عمق و ابعاد و تعليمات و تبعات حماسه حسيني (ع) و مقابله با تحريفات و اكاذيب پديد آمده در اين زمينه

1/1ـ اهتمام بيشتر به توسعة انديشه‌ها و نظرات امام راحل، مقام معظم رهبري و متفكران بزرگ از جمله استاد شهيد مرتضي مطهري دربارة محرم و آيين‌هاي عزاداري سالار شهيدان (ع).

2/1 ـ تهيه برنامه‌هاي منظم و منسجم رسانه‌اي براي نقد و بررسي شعر و مداحي و تعزيه‌خواني و همچنين مناظره فكري فقهي توسط متخصصان.

3/1 ـ ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي براي تدوين و ترويج برنامه‌ها و مراسم سوگواري مناسب در بيرون از مرزهاي كشور به منظور ايجاد بصيرت و ارتقاي معرفت ديني و خنثي‌سازي نسبت‌هاي دروغين معاندين و مخالفين فرهنگ و حماسه عاشوراي حسيني با استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي.

4/1 ـ تبيين و تشريح فلسفه و ضرورت و نقش تاريخي قيام عاشورا و ارائه تحليل‌هاي مناسب از فرآيند شكل‌گيري نهضت حسيني و نفي تحليل‌هاي ناصواب غيرمنطبق با واقعه عاشورا و شعائر حسيني از طريق رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط فرهنگي.

2 ) صيانت از روش‌هاي اصيل و سنتي عزاداري و بررسي راهكارهاي تقويت و توسعه آن متناسب با روح حماسي عاشورا و ذوق، سليقه و گرايش‌هاي نسل امروز

1/2 ـ اصلاح و صيانت تعزيه‌خواني و آموزش گروه‌هاي تعزيه‌خوان

2/2ـ معرفي سبك‌ها، آداب و اشعار و روش‌هاي اصيل و صحيح عزاداري و تجليل از پيش‌كسوتان و مجالس نمونه

3/2ـ نوآوري و تبليغ سبك‌هاي جديد متناسب با شئون مراسم سوگواري

4/2ـ برنامه‌ريزي به منظور ارتقاي كيفيت مداحي و آشناسازي مداحان با سيره زندگاني و مراثي و مقاتل ائمه معصومين (ع)

3 ) زدودن خرافات وانحرافات پديد آمده و رفتارهاي موهن و خلاف موازين در زمينه مراسم و برنامه‌هاي سوگواري

1/3ـ بررسي و انجام مطالعات پيرامون خرافات و بدعت‌ها در نحوه شكل‌گيري و چگونگي نفوذ آن در مراسم و مجالس سوگواري و راه‌هاي مقابله و رفع آن

2/3ـ برگزاري جلسات كارشناسي و كارگاه‌هاي آموزشي مستمر با مداحان، روضه‌خوانان ومسئولين هيأت‌هاي مذهبي توسط سازمان تبليغات اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي

4) شناسايي ومقابله ريشه‌اي با عناصر و جريان‌هاي سازمان يافته و منحرف تأثيرگذار در مراسم سوگواري ائمه معصومين به ويژه سالار شهيدان (ع)

1/4- شناسايي عناصر منحرف و برنامه‌‌ريزي براي مواجهه مناسب و قانوني با آنان و خطوط فكري جريان‌هاي سازمان يافته و هدايت شده و مقابله سنجيدة مؤثر با آنها با همكاري دستگاه‌هاي مسئول قضايي و امنيتي كشور

2/4- استفاده از ظرفيت اعزام مبلغ در جهت روشنگري و بدعت زدايي.

5 ) ايجاد ساز و كارهاي مناسب جهت ساماندهي و تقويت هيأت‌هاي مذهبي، مداحان، مديحه‌سرايان و نهادهاي متصدي امر عزاداري

1/5- تجليل از خادمان فرهنگ عاشورايي اعم از سخنرانان، مداحان، شاعران، نويسندگان و مسئولين هيأت‌هاي مذهبي

2/5 – انتشار نشريه تخصصي به صورت مستمر ويژه هيأت‌هاي مذهبي به منظور تقويت ارتباط و انتقال مفاهيم و موضوعات لازم و نيز متون و مقاتل معتبر

3/5- پشتيباني و تغذيه فكري مبلغين و سخنرانان مذهبي

فصل دوم ـ‌اجرا

اين سياست‌ها مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل در جلسه 603 مورخ 11/2/86 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.