- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

سهم اقشار جامعه از شبکه های اجتماعی

ظهور شبکه های اجتماعی، کیفیت حضور جوانان در اینترنت را با تغییرات جدی مواجه کرده است. از سال2006 که شبکه های اجتماعی رو به گسترش نهادند، وبلاگ نویسی در میان جوانان (18  تا 29 سال) شروع به افول و همزمان در میان میانسالان رشد کرد. به این ترتیب، وبلاگ ها که قبلاً رسانۀ جوانان بودند، در اختیار رده های سنی بالاتر قرار گرفتند.

در حال حاضر، جوانان به جای نوشتن متن های بلند یا ما کروبلا گینگ، رو به نوشتن متن های کم حجم تر و میکروبلا گینگ ( micro-blogging) آورده اند.

آمارها نشان می دهد که این افول، جدی و در حد 50 درصد بوده است؛ در حالی که 28 درصد جوانان بین 10 تا 20 سال در پاسخ به نظرسنجی PEW گفته بودند که وبلاگ می نویسند، در سال 2010 ، این میزان به 14 درصد رسید. در عوض، حضور جوانان در شبکه های اجتماعی در 8 سال گذشته، رشد قابل ملاحظه ای داشته است؛ به طوری که در سال 200 6 ، 55 درصد، در سال 2008 ، 65 درصد و در سال 2010 ، 73 درصد جوانان عضو شبکه های اجتماعی بوده اند. این مقدار ا کنون به بالای 80 درصد رسیده است.

گفتنی است تا سال 2013 ، 81 درصد از جوانان 12 تا 17 ساله از این شبکه ها استفاده می کردند، اما از این سال، استفاده بزرگسالان و حتی سالمندان از شبکه های اجتماعی بیشتر شده است. در عین حال، آمارها نشان می دهدکه هر چه سن اشخاص بالاتر رود، استفاده از این شبکه ها کمتر می شود. در عین حال مهمترین موضوع این است که فهم رسانه ای قشرهای سنی از این شبکه های اجتماعی با هم تفاوت دارد. آن طور که دانا بوید  محققی که به مدت 8 سال روی خرده فرهنگ جوانان در شبکه های اجتماعی کار کرده است می گوید، این شبکه ها برای جوانتر ها محلی برای سرگرمی و فرار از استرس هاو نگرانی های روزمره هستند؛ در حالی که برای بزرگسالان مسألۀ جدی تری است. اغلب بزرگسالان برای کنجکاوی و فهم کارهایی که فرزندانشان انجام می دهند، به این شبکه ها وارد می شوند.