- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

دوازدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پردیس

دراین جلسه حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا توسلی امام جمعه محترم شهرستان ضمن تشکر ازمسئولین به جهت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان توصیه هایی را به حاضرین برای شناخت آسیب ها ونقاط قوت هاجهت تداوم این روند برای سالهای آتی تاکید فرمودند.
درادامه آقای حیدری فرماندار محترم شهرستان ضمن رضایت از عملکرد نیروی انتظامی وادارات فعال فرهنگی درسطح شهرستان ، برگزاری جلسات دینی وقرآنی ومراسم افطاری در مساجد را نقطع عطف فعالیت مراکز دینی ومذهبی درماه عزیز دانستند وگزارش مکتوب ومصور را از آنان خواستار شدند.
دراین  جلسه 4 مصوبه به تصویب رسیدکه  اعضا به بر اجرایی شدن وعملیاتی شدن آن تاکید کردند.