دهمین نشست شورای فرهنگ عمومی چهار محال و بختیاری برگزار شد

جواد کارگران دهکردی، افزود:در دهمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان کلیات اجرایی دو طرح فرهنگی مهم به تصویب رسید که یکی از این طرحها مربوط به تبلیغات انتخاباتی است.
وی اظهار داشت: این طرح ها شامل ساماندهی تبلیغات انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ الگوسازی از نخبگان و سرآمدان جامعه هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در طرح ساماندهی تبلیغات انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آشنایی مردم با وظایف انتخاباتی ، آشنایی نامزدهای انتخاباتی با وظایف خویش، آشنایی گروه های مؤثر در حوزه مسوولیت خود و آشنایی ستاد اجرایی و مسوولین دستگاه ها با وظایف انتخاباتی در حوزه مسوولیت خود مورد توجه قرار گرفته است.
کارگران دهکردی افزود: در طرح ترویج فرهنگ الگوسازی از نخبگان و سرآمدان جامعه نیز تسهیل الگوبرداری مناسب طبق معیارها و ارزش های نظام نخبگان و همچنین الگوسازی برای جهت دهی به جامعه در پذیرش الگوها و تبدیل الگوها به سرمایه نمادین به عنوان اهداف اصلی مورد تأکید است.
وی افزود : به منظور ساماندهی و پایش رویکرد مردم به گزیتش افراد شایسته بر اساس معیار و ملاک‌های اسلامی و دوری از انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای، طرح ساماندهی تبلیغات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در استان تهیه شده است.
وی افزود: آشنایی مردم با وظایف انتخاباتی، آشنایی ستاد اجرایی و مسئولان دستگاه‌ها با وظایف انتخاباتی در حوزه مسئولیت خود، آشنایی نامزدهای انتخاباتی با وظایف خود و آشنایی گروه‌های موثر در حوزه مسئولیت خود از اهداف تهیه طرح ساماندهی انتخابات در استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری شناسایی ظرفیت‌های فکری و فرهنگی به منظور بهره‌برداری از آن‌ها و ایجاد وفاق و همدلی در بین اقوام استان برای حضوری حداکثری در انتخابات را از سیاست‌های این طرح دانست و خاطرنشان کرد: پیوستگی رویکرد عملی جاری در انتخابات با هنجارهای دینی، عقلانی و قانونی، تبیین و تبلیغ ارزش‌های دینی و انقلاب در صحنه انتخابات به عنوان یک همایش بزرگ سیاسی و تاکید بر پایبندی به معیارهای دینی، عقلانی و توانایی‌های تخصصی نامزدهای تبلیغاتی به عنوان ایجاد انگیزه برای حضور پر شور مردم در انتخابات از دیگر سیاست‌های تهیه طرح ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در استان است.
کارگران تصریح کرد: گردهمایی ائمه جمعه و جماعات، نامزدهای انتخاباتی، مسئولان انتخاباتی در استان، زنان، مربیان پرورشی و معلمان، پایگاه‌های بسیج، مسئولان کانون‌های تبلیغاتی و چاپخانه‌ها و سمن‌ها در راستای انجام این طرح در بهمن‌ ماه در استان برگزار می‌شود.
وی تاکید کرد: چاپ منشور اخلاقی انتخابات، قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در 3 هزار نسخه از اقدامات انجام شده در راستای طرح ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در استان است.
اعضای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست، دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره طرح های تصویب شده ارائه کردند.