- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

تبیین مطالعه به عنوان «فناوری نرم»

یکی از مسائلی که در ارتباط با کتب و مطالعه مطرح است و کمتر به آن توجه می‌شود، بحث تأثیر کتاب بر دیدگاه‌ها در جهت دانش‌افزایی است. جهان امروز و فرایند‌ها و سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بسیار پیچیه شده است و برای اینکه انسان بتواند در هر سطحی در دنیای امروز زنگی کند، باید از دانش و بینش روز برخوردار باشد. این در حالی است که در جامعه ما بسیاری از افراد، شیوه صحیح دانش-افزایی را نمی‌دانند و به شیوه سنتی تفکر و بر اساس آن عمل می‌کنند. طبیعتاً جامعه با این روند هرگز به توسعه دست نمی‌یابد و اگر مردم به بحث دانش‌افزایی و روزآمدسازی خود توجه نکنند، نه تنها به توسعه دست
نمی‌یابند، بلکه روندی معکوس را در پیش خواهند گرفت.

در این شرایط برخی افراد در مسیرهای آموزشی قرار می‌گیرند و تا اندازه‌ای دانش‌افزایی می‌کنند، اما در سطح کلان، عموم مردم توانایی دستیابی به دانش لازم برای چگونگی زندگی در عصر جدید را ندارند و نمی‌توانند این نقیصه را برطرف کنند. بنابراین تلاش بر این است منابعی که می‌تواند در این زمینه به افراد کمک کند را در اختیار آن‌ها قرار داد و دقیقاً همین جاست که بحث کتاب، مجلات و کتابخانه‌ه‌ها پیش‌ می-آید. پس ابتدا لازم است که کتابها و کتابخانه‌ها خود روح تغییر و تحول را درک کنند و در ادامه این تحول را به جامعه منتقل کنند. تغییر و ارتقاء دانش، بینش، رویکردها و فرآیند‌ها در دنیای امروز که از طریق مطالعه حاصل می‌شود، همان فناوری نرم است که در نهایت به توسعه جامعه منجر به جامعه منجر خواهد شد و هدفش این است که مردم با بازنگری در فتار و بینش خود به زندگی بهتری دست یابند. به عبارت دیگر، اگر جامعه موفق شود در مورد تفکر و فرآیندهای کاری تغییری رو به بهلود ایجاد کند، از فناوری‌های نرم بهره برده است. بهره بردن از فناوری‌های نرم در کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی مانند آلودگی محیط زیست، بحران خشکسالی، اعتیاد، فحضاء، رشوه‌گیری و سایر انحرافات اجتماعی، تأثیری غیر قابل انکار دارد. بنابراین ما باید به مطالعه به عنوان فناوری نرم نگاه کنیم و آن را به فناوری‌های سخت‌تر ترجیح دهیم.