- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

تبعیت از ولایت، کشور را از آسیب های خطرناک نجات می دهد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، آیت الله محمد سعیدی رئیس شورای فرهنگ عمومی و امام جمعه قم، با گرامیداشت سالروز جنگ احد و شهادت حضرت حمزه عموی گرامی پیامبر عظیم الشان اسلام این واقعه را برای تمامی تاریخ درس آموز دانست و گفت: خسارت و زیانی که در داستان جنگ تاریخی احد بر اسلام و مسلمین تحمیل شد، در نتیجه توجه نکردن به فرامین پیامبر اکرم بود، که با سهل انگاری افراد در تبعیت از خواست و فرمان رسول خدا، آن فاجعه و خسارت بزرگ اتفاق افتاد که مهمترین آن شهادت حضرت حمزه عموی بزرگوار رسول خدا بود.
وی تصریحکرد: درس آن اتفاق برای امروز، اطاعت و فرمانبری کامل از ولایت فقیه است، چرا که تبعیت از ولایت کشور را از آسیب های خطرناک نجات می دهد و همه با مسئولان و مردم باید مخلصانه و صادقانه تابع ولایت باشیم تا دچار خسارت های بزرگ نشویم.