برگزاری نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهربابک در سال جاری

موضوع راهکارهای تحکیم بنیان خانواده با تاکید بر معضل طلاق در شهربابک در دستور کار جلسه قرار گرفت

. در همین ارتباط حجه الاسلام حسینی امام جمعه روایتی را از پیامبر مکرم اسلام (ص) قرائت نمودند :  “النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی ” ازدواج سنت من است و هرکس از آن روی بگرداند از من نیست .وی در ادامه از کم رنگ شدن عشق در خانواده ها به عنوان عامل مهم در سست شدن اساس خانواده ها یاد نمود و عوامل بروز تزلزل در خانواده ها را چنین برشمرد :

– سکولاریسم و دور شدن خانواده ها از آموزه های دینی و برای انسان اصالتی تا حد خدا قائل شدن

– صنعتی شدن جامعه همانند جوامع غربی که خانواده تنها بعنوان یک سرپناه بشمار می رود و جایی برای ابراز احساس و عشق ورزیدن نیست

– فمنیسم و نوع تفکری که زن را همچون مرد می داند و هیچ حق و حقوق خاصی را برای زن قائل نیست

در ادامه گزارشی از وضعیت ازدوج وطلاق در شهربابک ارائه شد بر طبق این گزارش در سال 88 تعداد 1033 فقره ازدواج در شهربابک به ثبت رسیده و در نه ماهه سال جاری هم 806 مورد ازدواج ثبت شده است در همین سال قریب 134 مورد طلاق هم انجام شده است . بیشترین سن طلاق زیر 30 سال بوده و 48 مورد با ابزار مهریه مرد برای طلاق تحت فشار قرارگرفته است .

در این جلسه در خصوص ایجاد مرکز مشاوره خانواده و مشاوره قبل از ازدواج تصمیم گیری بعمل آمد . همچنین قرار شد موضوع از طریق انجام پژوهش میدانی مورد بررسی قرار گیرد و به شورا گزارش شود .