- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

برگزاری دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودهن

در این جلسه بعد از تلاوت قرآن و قرائت بخشی از وصیت نامه شهداء حجت الاسلام و المسلمین مدیح در خصوص دو فرهنگ ایمان و اسلام و کفر و الحاد و ویژگی های هر یک مطالبی را عنوان نمود. و گفت می بایست سمت و سوی جلسات شورای فرهنگ عمومی قرآنی و دینی و اسلامی باشد و می بایست جوانان را از انحرافات و تهاجمات فرهنگی آگاه نمود .

سپس طاهرخانی بخشدار رودهن درخصوص انتخابات سالم و ایجاد فضای سالم انتخاباتی مطالبی عنوان نمود واظهار داشت: در هر جلسه یکی از معظلات فرهنگی بخش شناسایی و بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد .

در ادامه آقامیرزایی مسئول دفتر فرهنگ و ارشاد اسلامی رودهن مصوبات جلسه قبلی را بررسی و دستورجلسه را جهت اظهار نظر اعضاء قرائت نمود و تمامی موضوعات و دستورات جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این جلسه 25 مصوبه جهت مناسبتهای مذهبی،انقلابی و ملی تدوین گردید .