- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهربابک با حضور کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

نامزدهای انتخاباتی در شهرستان شهربابک ملزم به رعایت اخلاق انتخاباتی و رعایت قانون شدند
 

یازهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهربابک با حضور امام جمعه ، فرماندار،اعضای شورای فرهنگ عمومی و کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. در آغاز جلیه دبیرشورا سرفصل های دستورالعمل شورای فرهنتگ عمومی در خصوص برگزاری انتخابات را قرائت نمود و به نقش موثر مجلس در کشور اسلامی اشاره کرد . وی گفت : تبلیغات نامزدها باید از دو منظرباید مورد توجه قرار گیرد با توجه به موج بیداری اسلامی در جهان اسلام حتی موج بیداری در غرب که نشات گرفته از انقلاب اسلامی است و هم اکنون نیز چشم جهانیان به این انتخابات است باید نقش انقلاب و دستاوردهای آن با شکوه تبلیغ شود واز منظر داخلی نیز باید این انتخابات وحدت ملی را تقویت کرده و حضور حداکثری مردم را فراهم نماید .

سپس حجه الاسلام حسن منتظری امام جمعه شهربابک ، رمز موفقیت هر نامزدی را در مرحله اول رعایت اخلاق دانست : همانطور که پیامبر اکرم (ص) فرموده اند : شما هرگز نمی توانید به وسیله اموال خود بر مردم دست یابید بلکه بهترین راه جذب مردم گشاده رویی و اخلاق نیکوست .

در ادامه حمید افضلی فرماندار شهربابک ، با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که گفتند وحدت ملی باید برآیند انتخابات باشد گفت : توقع ما از نامزدها این است که هواداران خودرا توجیه کنند تا زا تخریب دیگران و رفتارهای غیر اخلاقی بپرهیزند چرا که تخریب هرکدام از نامزدها یعنی تخریب چهره یک سرمایه اجتماعی از شهرستان است .

در پایان نامزدها نیز ضمن تاکید بررعایت تقوی و اخلاق انتخاباتی از طرف خود و مبلغین خویش از مسئولان شهرستان نیز تقاضای رعایت بی طرفی و نظارت کامل بر انتخابات را خواستار شدند .

اهم مصوبات این جلسه :

– مقررگردید نامزدها به گونه ای به هدایت مبلغین خود بپردازند که از ایجا د شایعه و تخریب دیگران جلوگیری شود

– نامزدها متعهد به رعایت اخلاق انتخاباتی و رعایت قانون شدند .