- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

بررسی چگونگی اجرایی شدن سومین جشنواره فرهیختگان در نشست شورای فرهنگ عمومی پاکدشت

بررسی چگونگی اجرایی شدن سومین جشنواره فرهیختگان در نشست شورای فرهنگ عمومی پاکدشت طرح سومین جشنواره فرهیختگان شهرستان پاکدشت شنبه هجدهم مردادماه در پنجاه و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی و با حضور اکثریت اعضاء شورا در سالن کنفرانس شهرداری پاکدشت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح برگزاری جشنواره مذکور که از مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان و تأکیدات امام جمعه محترم می باشد در آذر ماه سال جاری مصادف با هفته پژوهش به مرحله اجرا خواهد رسید.در همین راستا فعالیت دبیرخانه جشنواره در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاکدشت از نیمه مردادماه سال جاری آغاز و فراخوان ثبت نام در جشنواره با بهره مندی از نظرات اعضاء کمیته علمی پژوهشی و داوران جشنواره تنظیم و در سطح شهرستان توزیع می گردد.حجت الاسلام و المسلمین لزومی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی ضمن حضور در صحن علنی شورا به تقویت و حساسیت کارکرد اتاق فکر که مرکز ثقل و تجزیه و تحلیل مباحث کارشناسی فرهنگی و اولویت بررسی موضوعات می باشد اشاره نمود که بایستی رفتارها،سلایق و معضلات و مسائل در اتاق فکر بررسی و رصد گردد و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف در غالب فرصتها و تهدیدها جهت تصمیم گیری به صحن علنی شورای فرهنگ عمومی وارد شود.ایشان به لزوم حضور اشخاص حقوقی و نخبگان علمی،فرهنگی و بهره مندی از نظرات افراد فرهیخته در جلسات شورای فرهنگ اشاره نمود و همکاری و اهتمام هه ارگانها و ادارات مرتبط را در برگزاری مطلوب سومین جشنواره فرهیختگان در سال جاری خواستار شد.قاسمی فرزاد فرماندار شهرستان پاکدشت نیز ضمن حضور در این جلسه بهره مندی از حضور و نظرات افراد فرهیخته که به نوعی گنجینه های ارزشمندشهرستانتلقی می گردند و منشأ تأثیرات مهمی در حوزه های عمومی و فکری افراد و چه بسا در محدوده های وسیعتری در سطح جامعه هستند را خواستار شد و لذا پرهیز از اعمال سلیقه های فردی و سیاسی و داشتن صعه صدر در انتخاب افراد فرهیخته با دارابودن شاخصهای مورد نظر را از ضرورتهای مهم و حساس تلقی نمود.در پایان جلسه نیز از اهتمام و جدیت اعضاء کمیته علمی پژوهشی در برگزاری جلسات مستمر و پیگیری موضوعات تقدیر و تشکر به عمل آمد.