- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

اقوام ایرانی و مدیریت هویت جویی

فرهنگ مدرن به دنبال یکسان سازی فرهنگی در کل جهان است تا تمام فرهنگ های غیر خود را در خود هضم کند. تقلاهای بومی گرایانه بسیاری از جوامع نیز برابر این هیمنه و هجمه فرهنگ غرب راه به جایی نبرده است و در بهترین حالت به مدرنیته بومی آن جوامع منجر شده ا ست؛ مثل مدرنیته ژاپنی، چینی، کره ای، هندی، آفریقایی و. .. که همه آن ها امروزه صورت های متکثری از فرهنگ مدرن را تشکیل داده اند و در عین حفظ برخی ظواهر و نمادها، مبانی فرهنگی خود را از دست داده اند. از این رو در جهانی که فرهنگ مدرن، هیمنه و سیطره ای تام یافته است، لازمه تداوم وتقویت هویت فرهنگی انقلاب اسلامی، احیای روشمند فرهنگ های متکثر ایرانی است که در ذیل هویت واحد ایرانی به وحدت می رسند. تأکید رهبر انقلاب بر رسمیت بخشی به تکثر و تنوع فرهنگ های ایرانی، فرصت بودن این تنوع و متعاقبا رقابت در بین اقوام در تحقق آرمان های انقلاب، شاهدی بر لزوم اهتمام به بازخوانی و احیای فرهنگ های اصیل ایرانی است. (سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم کردستان، اردیبهشت 1388) ایشان می فرمایند:«نظام اسلامی تنوع اقوام را در کشور بزرگ و سرفرازمان یک فرصت مي داند. سنتهای مختلف، آداب و عادات مختلف و استعدادهای گوناگون و متنوع، یک فرصت است که اجزاء گوناگون این ملت بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند» باتوجه به آنچه گفته شد، برای مدیریت فرآیند هویت جویی اقوام ایرانی راهکارهایی چند به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

1- تدوین سرفصلها و منابع درسی در مدارس برای آموزش زبان و ادبیات بومی ازطریق تشکیل ستادهایی متشکل از فعالان فرهنگی مومن و معتقد به هویت اصیل ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی

2- آموزش و تربیت مدرسین زبان و ادبیات فرهنگ های ایرانی از بین فعالان فرهنگی مومن و معتقد به هویت ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی

3- تاسیس پژوهشکده های بازخوانی و تدوین و ارایه تاریخ، فرهنگ و مفاخر اقوام و فرهنگ های ایرانی و تبیین نقش اقوام ایرانی در تکوین هویت ایرانی

4- تأسیس فرهنگستان زبان های اقوام ایرانی (ترکی، کردی، عربی …) در کنار فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای انتقال مرجعیت زبان های قومی از خارج کشور به داخل و احساس قدرت فرهنگی اقوام ایرانی در قبال هم زبانان خود در سایر کشورها

5- بازخوانی و گزارش تفصیلی سابقه و فعالیت های اقوام و فرهنگ های ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تداوم انقلاب در سال های پس از جنگ.